Annonse


Tror ikke på dot.com

I dag blir bare 38 prosent av salg på nettet gjort via rene internettbedrifter. Re resterende 62 prosent av salget blir utført av tradisjonelle bedrifter. Phil Deane tror denne andelen vil bli større i tiden fremover.
– Internett er bare en ny og bedre kanal å drive forretninger på. De tradisjonelle korporasjonene vil i stadig større grad forsyne seg av dette markedet, etter hvert som de lærer å mestre den nye teknologien, sier han.

– Etablerte konserner har sterkere kjøpekraft og solide merkenavn som vil gi dem en kraftig konkurransefordel i forhold til rene dot.com selskaper, sier DeaneMellomtittel
Førsteamanuensis i informasjons- og teknologiledelse ved Handelshøyskolen BI, Tor. J. Larsen, støtter resonnementet.

– Vi er inne i en brytningstid der det dukker opp nye aktører som driver annerledes og som vil få sentrale roller i markedet. Et eksempel er Amazon.com som var pioner innen e-handel, et annet er Federal Express som revolusjonerte bruken av it i transportbransjen og skapte seg en posisjon på det, sier Larsen.

Han tror likevel ikke e-handelsmarkedet vil domineres av de nye dot.com bedriftene.

– Det er naivt å tro at de store etablerte bedriftene ikke vil satse på e-handel med enda større tyngde i det øyeblikket de ser muligheter for å tjene penger på dette.
At vi vil få et helt sett med nye aktører er ikke naturlig, selv om en del av de nye bedriftene også vil overleve, sier han.

Annonse