Sponheim, Lars ny

Annonse


SIVA tar Fornebu

Sponheim, Lars nyI Revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt 12. mai fremgår det at SIVA skal ha den statlige eierrollen på Fornebu.

I innstillingen om IT Fornebu, som Næringskomiteen la fram f rem i vinter, lå det et forslag om at SIVA skulle ivareta Statens interesser på det kommende kunnskapssenteret.

Dette forslaget møtte imidlertid stor motstand, særlig fra daværende næringsminister Lars Sponheim, som satte hardt mot hardt og truet med avgang. Forslaget ble da omgjort til et såkalt oversendelsesforslag i Stortinget.

Avtale må godkjennes av EU

Nå viser det seg at SIVA likevel får jobben med å ivareta Statens interesser på Fornebu. I Revidert nasjonalbudsjett får SIVA tilført 260 millioner kroner i ny egenkapital, samme beløp som selskapet skal investere på Fornebu.
Regjeringen tar forbehold om at avtalen blir godkjent av EU, skriver Dagens Næringsliv.

Annonse
SIVA skal investere 14 millioner kroner i IT Fornebu og 246 millioner kroner i eiendomsselskapet IT Fornebu Eiendom AS. De 260 millionene fra Regjeringen skal gi SIVA økonomisk handlekraft.

En del av tilnærmingen mot Fornebu-investorene var en delprivatisering av den delen av SIVA, hvor investeringer i forskningsparker, næringsparker og investeringsselskaper ligger.
Men det vil ta noe tid før alt er klart med hensyn til delprivatiseringen, opplyser SIVA-sjef Harald Kjeldstad.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse