Annonse


– Viktigst å holde tempo

I et brev til Samferdselsdepartementet ber NetCom-sjef Terje Christoffersen, om at det bør stilles langt mer spesifikke krav til operatørene, som blir tildelt UMTS-konsesjon. – Det viktigste er at forsinkelser unngås, understreker Myhre, som ikke helt forstår NetComs frykt, – i og med at kravene ennå ikke er spesifisert. De endelige kravene blir offentliggjort når lisensene legges på anbud.

NetCom frykter snylting
NetCom frykter at selskap som blir tildelt UMTS-konsesjon kan komme til å fungere som GSM-operatør i andres GSM-nett, uten selv å bygge ut eget UMTS-nett.

– Det bør være strenge krav vedrørende utbyggingen av UMTS-nettet, og det bør komme en reaksjon dersom disse kravene ikke oppfylles. Kravene bør være så klare at det ikke blir mulig å spekulere i bruk av andre operatørs nett uten å igangsette byggingen av UMTS, sier Myhre.

Bygg eller stikk
NetCom skriver også i brevet at de frykter trenering av UMTS-nettet. Hvilken reaksjon bør komme dersom de fremtidige konsesjonshaverne ikke følger utbyggingsplanene?

Annonse
– Kravene bør være meget klare. Dersom utbyggingsplanen ikke følges, bør reaksjonen være at konsesjonen blir trukket tilbake, sier Myhre. Myhre legger til at det å bygge UMTS er målet.

– Det å holde tempo er nå det viktigste. Vi ønsker ingen utsettelser, avslutter Myhre.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse