Annonse


Nye ledere i Visma

Exense er et nyopprettet e-commerce selskap som vil tilby et bredt spekter av Internettbasert programvare og tilhørende konsulenttjenester. Exense er under etablering gjennom en fusjon av Morell, Visma Logistics, Intraview og Info-expert. Selskapets skal rette sine tjenester mot bedrifter som ønsker konkurransedyktige e-commerce løsninger.

Grææ har erfaring fra flere ledende stillinger i IT-selskaper i vekst og med internasjonal strategi. Græe er utdannet siv. ing. innen elektronikk og data fra

Strathelyde University, Scotland, Bedriftsøkonom fra BI og agronom fra Kalnes Jordbruksskole. Arne Græe vil tiltre stillingen 1. juni.

Visma har ansatt Ståle Pettersen som økonomidirektør i samme selskap.

Annonse
Pettersen vil ha ansvaret for selskapets økonomi- og finansfunksjon. Han vil inngå i ledergruppen.

Ståle Pettersen kommer fra stillingen som Statsautorisert Revisor og fagansvarlig i KPMG og har bl.a. jobbet med større børsnoterte selskap. Han har sin utdannelse fra Trondheim Økonomiske Høyskole og NHH. Ståle Pettersen vil tiltre stillingen 1. september.

Selskapet planlegger introduksjon på Oslo Børs sommeren 2000.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse