Annonse


Telenor investerer 6,5 milliarder i Thailand

United Communication Industry Public Company Limited (UCOM), er et av Thailands største teleselskaper, heter det i en melding fra Telenor. Investeringen vil samlet utgjøre ca. 720 millioner dollar, motsvarende ca. 6,5 milliarder norske kroner.

Strategisk betydning
– Investeringen i TAC og UCOM er en av Telenors mest betydningsfulle investeringer til dags dato. Dette oppkjøpet er helt i tråd med vår offensive strategi internasjonalt og vårt ønske om partnerskap med ledende selskaper i vekstmarkeder verden over, kommenterer. adm. direktør Arve Johansen i Telenor Mobile Communications

Solid
– Investeringen i TAC og UCOM, i tillegg til vår posisjon i DiGi.com – en ledende malaysisk mobiloperatør – betyr at vi nå har en strategisk viktig og solid posisjon i Asia, som vi mener er et av de viktigste vekstmarkedene for vårt selskap, sier Johansen.

45 prosents markedsandel.

Annonse


TAC er Thailands nest største mobiloperatør, med rundt 1,1 million kunder og en markedsandel på ca. 45 prosent per 31. mars 2000. Selskapet driver et landsdekkende GSM 1800 nett, samt et AMPS 800 nett.

Etter gjennomføringen av transaksjonene vil TAC ha følgende eierstruktur: UCOM 40 prosent, Telenor 30 prosent og andre 30 prosent. UCOM vil bli eid av Telenor 24,9 prosent, Somers UK 22,6 prosent, Bencharongul-familien 22,4 prosent og andre 30,1 prosent. TAC er børsnotert i Singapore, og UCOM er børsnotert i Thailand.

Telenor vil i henhold til avtalen kjøpe aksjer for US$ 530 millioner i TAC til US$ 3,75 per aksje. I tillegg vil Telenor kjøpe nyutstedte og ordinære UCOM aksjer for US$ 189 millioner til US$ 1,75 per aksje. Overskuddet fra transaksjonene vil TAC og UCOM bruke til å redusere eksisterende gjeldsobligasjoner og kapitalinvesteringer.

Avtalen er avhengig av bl.a. godkjennelse fra myndighetene i Thailand og Singapore.

– Vi er meget fornøyde over å ha fått denne avtalen på plass med TAC og UCOM. I Telenors øyne er Thailand et av de mest attraktive vekstmarkedene i Asia, og nettopp TAC og UCOM er de to selskapene som er best posisjonert for å kapitalisere på dette vekstpotensialet, sier Sigve Brekke, Managing Director for Asia i Telenor.