sol

Annonse


Europeisk netthandel tar av

solFrem til år 204 vil e-handel i Europa øke med 100 prosent per år. Det innebærer en omsetning på cirka 1.500 milliarder dollar i nettsalg i år 2003.I 2004 regner man med at seks prosent av alt salg vil skje over Internett.

Det bli omsatt for 6.900 milliarder dollar, eller 62,1 billioner kroner i e-handel på verdensbasis i år 2004. Europa vil stå for 22 prosent av denne handelen. Dette i følge rapporten, Global eCommerce Approaches Hypergrowth, fra analyseselskapet Forrester.

Forrester forventer at salget i detalj-handelen og service-tjenester vil øke med 14 prosent per år. Forrester antar at stadig bedre nettbutikker vil inspirere 100 millioner europeere til å handle på nett i 2004.

I dag selges det nesten like mye varer på nett i Asia som i Europa, men Europa øker raskere og utviklingen er betydelig mer stabil enn i Asia.

Annonse


-I Europa har man en sammenhengende handelsblokk, sterk infrastruktur og omfattende logistikk, sier Therese Torris, analytiker hos Forrester.

Totalt vil seks prosent av all handel foregå på nett i 2004, men andelen vil være høyere i Nord-Europa, Storbritannia og Tyskland enn i resten av Europa.

Den dårlige infrastrukturen og kulturelle motforestillinger mot å handle på nett, er med på å bremse utviklingen i Sør-Europa. Men inntoget av teknologi som WAP og digitalt fjernsyn, vil kunne bidra til at noen av disse landene overkommer hindringene mot e-handel.

I følge estimatene fra Forrester regner man med at e-handel vil stå for 8,5 prosent av den totale handel med varer og tjenester i 2004.