Annonse


Ericsson tror Kina blir størst

I en tale rettet mot studenter på University of Posts and Telecommunications i Beijing kom Hellstrom med profetier om en økning i antall kinesiske mobilbrukere, fra dagens 55 millioner til hele 250 millioner i 2004, skriver Xinhua News Agency.

– Internet er nå bare i sin oppstartsfase i Kina, men sammenslåingen av mobil telekommunikasjon og Internett vil gjøre internettjenester tilgjengelig når som helst, hvor som helst, sier Hellstrom.

Avtale med Kina

Ericcson Kina har tegnet en avtale med Beijing University of Posts and Telcommunications om å utvide samarbeidet med utviklingen av markedene for telecom, IP og mobilt Internett i de neste fem årene. Et forskningssenter har også blitt satt opp i samarbeid med China Academy of Telecommunications Technology.

– Kina burde investere mer i forskning og utvikling på dette området, råder Hellstrom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse