Annonse


Lisensvekst i Mamut

Omsetningen for første kvartal var 17,5 millioner kroner mot 14 millioner kroner i første kvartal 1999, en vekst på 25 prosent, i følge de siste tallene fra Mamut. Lisens-salget av Guru Business Applications økte med hele 31 prosent fra første kvartal i 1999 til første kvartal i 2000.

Opp på Guru
Salget av Guru Business Applications (GBA) økte med 31 prosent fra 1999 til 2000, med en driftsmargin på 17 prosent.

Salget av daTax produktene økte med seks prosent og hadde en driftsmargin på solide 26 prosent.

Både GBA og daTax produktene genererte et positivt driftsresultat på henholdsvis 1,7 og 1,4 millioner kroner.

Annonse
Investeringer trekker ned
Store investeringskostnader i forbindelse med sterk satsning på Mamut gir et negativt driftsresultat på minus 3,3 millioner kroner for første kvartal for selskapet som helhet.

Mamut oppgir i samme runde at portalene Orientation.com (Amerika, Afrika, Asia og Øst Europa) og Passagen.se har valgt Mamut.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse