Penger pil opp

Annonse


Fra surfing til handling

Penger pil oppI 2004 regner man med at seks prosent av alt salg i Europa vil skje over Internett, og Nord- Europeerne vil handle aller mest.

I følge rapporten, Global eCommerce Approaches Hypergrowth, fra analyseselskapet Forrester vil det bli omsatt for 62.500 milliarder kroner i e-handel på verdensbasis i år 2004. Europa vil alene stå for 22 prosent av denne handelen.

Nettvanene endres
I løpet av de neste fem årene vil de europeiske nettbrukerne endre sine vaner, gå fra kun å surfe til også å handle på nettet. Man forventer at salget detaljhandelen og servicetjenester vil øke med 14 prosent per år.

I dag selges det nesten like mye varer på nett i Asia som i Europa, men Europa øker raskere og utviklingen er betydelig mer stabil enn i Asia. Forrester antar at nettbutikkene vil øke sin kvalitet, noe som vil inspirere 100 millioner europeere til å handle på nett i 2004.

Annonse
Europa vinner på infrastruktur
– I Eruopa har man en sammenhengende handelsblokk, sterk infrastruktur og omfattende globale logistikkjeder, sier Therese Torris, analytiker hos Forrester.

Totalt vil seks prosent av all handel foregå på nett i 2004, men andelen vil være høyere i Nord-Europa, Storbritannia og Tyskland enn i resten av Europa.

Den dårlige infrastrukturen og kulturelle motforestillinger mot å handle på nett, er med på å bremse utviklingen i Sør-Europa. Men inntoget av teknologi som WAP og digitalt fjernsyn, vil kunne bidra til at noen av disse landene overkommer hindringene mot e-handel.

I følge estimatene fra Forrester regner man med at e-handel på verdensbasis, vil stå for 8,5 prosent av den totale handel med varer og tjenester i 2004.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse