Ericsson future 2

Annonse


400 mill. kr. for UMTS

Ericsson future 2Regjeringen har i statsråd i dag foreslått at det skal innføres en ordning med en engangsavgift på 100 millioner kroner som skal pålegges den som blir tildelt konsesjon for etablering og drift av tredje generasjons system for mobil telekommunikasjon i Norge.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å utlyse fire slike konsesjoner i løpet av kort tid, med tildeling av konsesjon i løpet av høsten. Den foreslåtte engangsavgiften vil dermed bety at staten vil kunne få inn til sammen 400 millioner ved konsesjonstildelingen i høst.

I følge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet vil engangsavgiften komme i tillegg til ordningen med årlig frekvensavgift for den som får konsesjon for etablering og drift av tredje generasjons system for mobil telekommunikasjon.

Annonse