Annonse


Barn advares mot mobilbruk

Den britiske rapporten, Stewart Report, mente at det var bedre å være føre var og i så måte mente den at man burde advare barna. Samtidig retter den en pekefinger mot mobilselskapene og hevder at disse må unngå å markedsføre produktene sine mot barn, skriver BBC.

Kan få Alzheimers?

Rapporten ble i første rekke satt i gang fordi man var redd for at mobilbruk kunne føre til minnetap og Alzheimers. Et ekspertpanel bestående av 12 personer var involvert i rapporten, som ble sluppet torsdag morgen.

Andre studier har kommet frem til at barn er mer sårbare overfor effekten av mikrobølgene som stråles ut av telefonen. Dette fordi nervesystemene deres ikke er fullt utviklet og at hodeskallen deres er tynnere enn hos de voksne, noe som ikke gir dem den samme beskyttelsen.

Annonse


Kritikk mot rapport

BBC mener imidlertid at rapporten hevder at bruk av mobiltelefon mens man er ute og kjører er en mye større fare for omgivelsene. Dette har man i hvert fall tatt konsekvensen av i Norge, som for en stund tilbake innførte et håndfripåbud.

Rapporten anbefaler videre at det vil være begrensninger på å sette opp basestasjoner i nærheten av skoler, sykehus og boligområder – dette også uavhengig av at det ikke har kommet frem noen skader i forbindelse med disse basestasjonene.

Det er viktig få med seg at en rekke andre eksperter har kritisert rapporten for den konklusjoner og anbefalninger.

Annonse