Annonse


Forbud mot DVD-import

Norsk Videogramforening og Sandrew gikk til sak mot Akers Mic da de mente at butikken drev med ulovlig import av DVD-filmer fra sone 1. Sandrew har rettigheter til å importer film fra sone 1, som er filmer beregnet for det amerikanske markedet.

Akers Mic anket saken til Høyesterett, men i forrige uke aviste høyesteretts kjæremålsutvalg anken. Butikkjeden hevder imidlertid at de ikke uten videre vil gi seg med import og salg av direkteimporterte DVD-filmer.

Anser det ikke som forbud
– Vi anser ikke dette som et generelt forbud. Denne dommen gjelder i realiteten bare filmen ”Waterboy”, og den er for lenge siden borte fra butikkene, uttaler filmansvarlig i Akers Mic, Jimmy Arnesen.

Akers Mic er kraftig provosert av de norske importørene, ikke minst fordi de gjør et slett arbeid.

Annonse
– Hvis de først skulle gå til sak mot oss, burde sørge for å levere bedre produkter selv. Vi opplever stadig klager på de norske utgaven. Ett av poengene med DVD-filmene er for eksempel at man skal kunne velge å se filmen uten tekst, men flere klager over at dette ikke er mulig. Generelt leverer de produkter med dårlig teknikk, sier Arnesen.

I dommen fra Borgarting lagmannsrett blir det fremhevet at det dreier seg om parallellimport så lenge filmen er identisk, uten vesentlige endringer.

– Våre filmer er ikke identiske med de norske versjonene, hevder Arnesen.

Kan bli katastrofalt for ABC-DVD
En av de andre importørene av DVD fra sone 1, er ABC-DVD. De baserer hele sin forretningsvirksomhet på salg av DVD og for dem kan dommen være katastrofal.Hva vil ABC-DVD nå gjøre?

– Dette er en svær kinkig sak men inntil videre vil vi ikke uttale oss. Våre jurister ser nå på saken, uttaler daglig leder i ABC-DVD, Kenneth Lien, til ITavisen.no.

I følge Filmweb.no vurderer nå Sandrew Metronome å reise erstatningskrav mot flere av selskapene som har drevet parallellimport.

Privat parallellimport vil fremdeles være lovlig, så du som privatperson kan fremdeles bestille de filmene du måtte ønske over Internett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse