Telia-penger

Annonse


Telia øker mot børs

Telia-pengerSammenlignet med første kvartal 1999 er dette en dramatisk oppgang fra 682 millioner den gang, men 1,5 milliarder skyldes salget av Telia Norge. Hvis Kark skal inn igjen med tyngde på det norske marked må han ut igjen med mer enn dette.

Tjener på mobil
Men også hjemme går det bra for Telia. Omsetningen økte med 5,5 prosent til 12,9 milliarder svenske kroner. Inntektene i mobiltelefoni steg med hele 25 prosent i forhold til samme kvartal i fjor, mens prispress og fast nummerforvalg reduserte inntektene i fasttelefoni.

Men så er heller ikke fasttelefon noen fremtidshorisont av betydning for Telia.
– Det skjer en snabb økning i etterspørselen på internett og bredbånd, sier Kark. Telia opplever fremgang i sin internasjonale carriervirksomhet, med vekt på IP-basert trafikk i Europa.

Selv om Kark tjener penger på mobil,er Telia fortsatt relativt sett svakere enn Telenor på dette feltet. Telia har nå 2,5 millioner mobilkunder i Sverige, som likevel ikke er mer enn 400.000 mer enn Telenor har i det halvparten så store norske marked.

Annonse