Torvalds, Linus

Annonse


Sterk lengsel etter Linux 2.4

Torvalds, Linus

Skaperen av Linux, finske Linus Torvald, planla at Linux 2.4 skulle være ute på slutten av fjoråret. Så ble kjernen utsatt til juli 2000, men nå tyder mye på at Linux 2.4 ikke blir ferdig innen den tid.

Oppgraderingen av versjon 2.2 til 2.4 er utsatt ytterligere et par måneder. Linux-produsentene Red Hat og Calderea uttaler, et de ikke ser på dette som et stort problem, da versjon 2.2 er stabil nok. De uttrykker også forståelse for at Torvald ønsker å levere et skikkelig produkt.

Frykter konsekvenser
Men noen frykter at den store forsinkelsen kan skape usikkerhet rundt åpen kildekode generelt. Hos mange har lengselen etter versjon 2.4 vært stor, da Linux i dag ikke kan skalere særlig godt til servere med mer enn fire prosessorer.

Annonse
Den neste generasjon av kjernen skulle imidlertid være i stand til dette. De mest optimistiske håper at versjon 2.4 skal kunne skalere til servere med opptil 16 prosessorer.

Når kjernen kommer håper produsentene at den kan bane vei inn på markedet for store servere. I dag selges de fleste Linux-servere til små formål. Normalt går det et par måneder fra en ny kjerne er ferdig til den er med i de store Linux-distribusjonene som Red Hat. Forbrukerne kan derfor ikke håpe på å ta i bruk den nye versjonen før på senhøsten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse