Gates, Bill (smiler)

Annonse


Microsoft kan ”skjule” Explorer

Gates, Bill (smiler)– En oppsplitting av selskapet kan også føre til mer sårbarhet overfor virus som Love Bug, skriver Bill Gates i ett essay i denne ukens utgave av magasinet Time.

Microsoft skal 10. mai legge fram sitt motforslag mot de amerikanske myndighetenes krav om å splitte opp selskapet. Dommer Thomas Penfield Jackson kjente Microsoft skyldig i å ha brutt antitrust-lover sist måned.

I følge Washington Post vil Microsoft nå legge fram et forslag som gir PC-produsentene større muligheter til å forandre på programvaren, og heller ikke diskriminere produsenter som har avtaler med Microsofts konkurrenter.

Etter tidsplanen vil myndighetene svare på dette forslaget 17. mai, og det er en ventet en ny høring 24. mai. Om retten ikke går med på Microsofts forslag er det ventet nye runder i retten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse