Annonse


Nera har hastverk

Håpet er at selskapet skal hente inn mellom 900 millioner og en milliard kroner.

Det er informasjonsdirektør Helge Skaar i Nera ASA som sier dette til ITavisen.

Umiddelbart etter gårsdagens ekstraordinære generalforsamling besluttet styret i selskapet å benytte den rykende ferske fullmakten til å selge inntil 25 millioner nye aksjer gjennom en fortrinnsrettet emisjon.

Tegningskursen vil ventelig bli noe i underkant av 40 kroner. Den endelige salgskursen vil bli avgjort med utgangspunkt i sluttkursen på Oslo Børs førstkommende fredag, ifølge Skaar.

Annonse


Siden dette er en fortrinnsrettet emisjon, vil eksisterende aksjonærer få tilbud om opprettholde sin eierandel i selskapet. De vil derfor få tilbud om å kjøpe en ny aksje for hver fjerde aksje som de eier i dag.

Tegningsperioden er satt til 10. – 24. mai.

Generalforsamlingen gav i går også fullmakt til å utstede nye aksjer til en samlet verdi av inntil 10 prosent av aksjekapitalen. Den fullmakten har styret foreløpig ingen konkrete planer om å benytte, i følge Skaar.