Annonse


NetCom må satse nytt

NetCom Mother, en ungdomsrettet kobling av internett og sms, har fått 70.000 brukere i aldersgruppen 15-19 år, som gir 30.000 oppslag per uke på nett-tjenesten, med ca. 14 minutters brukstid per gang.

På nett

NetCom har også fått et visst innpass som ISP (internettleverandør), med ca. 11.000 brukere. Disse er oppe i gjennomsnittlig 32 minutter brukstid per dag.

NetCom @Kontant, som gir lavere sms-priser og ringepris for dem som kommuniserer med NetCom via internett, har fått 18.000 brukere.

Annonse


4.000 wappere

De mye omtalte waptjenestene har foreløpig bare fått 4.000 brukere, men her påpeker NetCom at den såkalte “folkewappen” til tusenlappen først kom i salg like før påske. Wapbrukerne ligger foreløpig på fem minutter mer ringetid enn gjennomsnittsbrukerne.

NetCom har også tro på KISS-konseptet: Keep It Simple & Stupid. NetCom Flex er et slikt tilbud, som gir en minuttpris på 2,49 kroner for alle typer samtaler uansett tidspunkt og mottaker, og som betales automatisk med 200 kroner månedlig, men som også kan fylles på med kontantkort.

Flex, samt NetCom Total, som er et tilbud til privatkunder om “bundling” av mobil-, fastlinje og internett til konkurransedyktige priser, er foreløpig såpass ferske tilbud at NetCom-sjef Terje Christoffersen nøyter seg med å betegne markedsresponsen som “bra”.

Annonse