Annonse


Mobil mellom tale og internett

WAP-teknologien er i dag en marginal faktor trafikkmessig, men et viktig laboratorium for utprøving av nye mobile tjenester og markeder.

– Men dagens WAP-tjenester er så enkle at vi vil le av dem om få år, sier Christoffersen. NetComs egne tall viser riktignok at WAP-brukerne ringer 5 minutter mer daglig, men det blir ikke de store volumer av slikt når disse kundene teller 4.000.

NetCom etablerer et pilotnett for GPRS i siste kvartal i år, mens Telenor Mobil har lignende planer. Å oppgradere GSM-nettet til GPRS vil ifølge NetComs tekniske eksperter bare ta noen uker, men problemet er tilgangen på håndsett. Mobilbransjen opplevde i fjor en tilsvarende forsinkelse da WAP-teknologien ble intordusert.

Where Are the Phones?
Det eksisterer betydelig usikkerhet når det gjelder produksjon av GPRS-telefoner. En ting er å ha prototyper og første produksjonserie klar, en annen ting er å levere telefoner i et slikt volum at de får noen effekt på trafikken.

Annonse


Både NetCom og Telenor Mobil måtte vente i over et halvt år, fra de hadde sine WAP-tjenester klare tidlig på høsten i fjor, til flere produsenter kom på markedet med WAP-telefoner i antall som monnet.

Selv om det er UMTS, som får den store oppmerksomheten om dagen, allerede flere år før nettene vil være utbygget, ligger det betydelige endringspotensiale i GPRS-teknologien. Pakkesvitsjing gir både always-on internett og bitbasert betaling i stedet for sekundbasert. Det er bare den begrensede båndbredden som hindrer optimistene om å rope “paradigmeskifte”.

Always-on gir push
Men alle som har opplevd forskjellen mellom fast og oppringt internettforbindelse vet at den har avgjørende betydning for bruken. Å betale for flere minutters venting for å lese WAP-innhold på en liten skjerm er ikke noe som interesserer så mange foreløpig, men med GPRS åpner endelig Internett seg også som en “push”-kanal, og da er det bare fantasien som grenser.

Tjenestene vil da drive den videre utviklingen, og når den bølgen kommer er det mange som gjør surfebrettene klare. Dette budskapet ble hamret inn i den post-industrielle kollektive bevissthet på Telecom-99-messen i Geneve i oktober i fjor og la mye av grunnlaget for den frenetiske oppgangen i TMT-aksjene (telekom, media, teknologi), som nå har fått noe bedre bakkekontakt.

Look to Japan
TMT-aktørene snakker om tjenester og innhold om hverandre, for ingen kan i dag se særlig klart hva som kommer i mobilt internett-bølgen. WAP er ikke det fremste laboratoriet i dag, det er faktisk Japan med sitt i-mode, som er Nippons hybrid av WAP og GPRS, med sterke innslag av Nintendo-aktige spill-applikasjoner og visualisert SMS.

Mobilbransjens strateger og visjonære valfarter nå til Japan for å lære å sortere ut hvilke i-mode-tjenester som kan kopieres eller transplanteres i forhold til hva som er kulturelt tilpasningsdyktig i andre land. Det ligger mye gjettverk i en slik øvelse, for ungdomsgenerasjonen, som har gjort i-mode til en gigantisk suksess i Japan, er notorisk lite forutsigbar.

Innhold fra Tormod og Terje
Men teleindustrien, både i fastnett og mobil, blir stadig mer opptatt av innhold. Tormod Hermansen har proklamert at Telenor vil gå sterkere inn i rollen som innholdsleverandør, og Terje Christoffersen sier også at NetCom vil samarbeide tettere med innholdsleverandører. Han utelukker ikke at NetCom kan gå inn som deleier av innholdsleverandører.

Det åpner for et race for å skaffe seg de rette alliansepartnerne. Schibsted har allerede tilkjennegjort sine mobilintensjoner og det finnes snart bare et fåtall mediebedrifter som ikke ser en gylden fremtid i mobilt internett.

Men først må vi altså få telefonene. Mange som ikke gidder kjøpe WAP-telefon vil kjøpe GPRS-telefon, med mange flere bruksområder. Og de som ikke kjøper GPRS-telefon trenger bare vente et år eller to på UMTS-telefon. Mange vil surfe fra teknologi til teknologi og kjøpe ny telefon hvert år.

Her skal det brukes billionbeløp. Når vinnerne og taperne skilles ut en gang mot slutten av tiåret vil det være nærmest utenkelig at selskaper som Nokia og Ericsson ikke befinner seg i vinnersirkelen.

Annonse