Kuul Hacker1

Annonse


Hackerne får yrkespapirer

Kuul Hacker1Kompetanse-dokumentasjonen er et ledd i en etterutdannings-reform, hvor regjering ønsker at det skal bli mulig også for dem uten formell utdanning å legge fram papirer på hva de kan, slik at de kan fremstå som kvalifiserte søkere til jobb og utdanning.

Selvlærte
– Det vil jo selvsagt også gjelde hackere og andre som har skaffet seg kompetanse på egen hånd. Reformen blir helt klart spesielt relevant for IT-næringen, hvor undervisningsopplegget sjelden har holdt følge med teknologiens og bransjens utvikling, sier politisk rådgiver Geir Sandvik i Nærings- og handelsdepartementet til ITavisen.no.

I Storbritannia kan selvlærte nerder og andre skaffe seg kompetansepapirer ved å gjennomgå en test, men det er foreløpig ikke klart hva slags kriterier man vil legge til grunn i Norge for å dokumentere realkompetanse.

Folkemangel
– Det er et stort udekket behov for arbeidskraft, spesielt i IT-næringen. Samtidig vet vi at det er mange som selv har skaffet seg kunnskaper ved å lære seg hvordan datateknologien kan fungere og kan brukes. Det er viktig å få frem denne ressursen, slik at de kan fylle huller i arbeidslivet og få tilgang til viere utdanning, sier Sandvik.

KUF-minister Trond Giske skal redegjøre for regjeringens undervisningspolitikk i Stortinget i begynnelsen av mai. Han vil da trolig også komme inn på konkrete tiltak for å bedre tilgangen til kvalifisert arbeidskraft i IT-næringen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse