e-handel (norsk)

Annonse


Største e-handelportal

e-handel (norsk)Tirsdag går staten ut og ber IT-Norge melde sin interesse for å drive en markedsplass. Det offentlige kjøper for 210 milliarder kroner hvert år! 20 prosent av dette igjen kan komme til å bli kanalisert gjennom den nye portalen – intet mindre enn 42 milliarder kroner.

Det er Statens forvaltingstjeneste som på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og i samarbeid med blant andre Kommunenes sentralforbund som står bak prosjektet.

Planen er at interesserte samarbeidspartnere må kvalifisere seg innen 12. juni. Når søkerne er veid og gransket og forhandlingene unnagjort, vil det bli inngått avtale rundt oktober. Da har markedsplass-byggerne dårlig tid.

Knappe frister
– Åtte uker etter at vi har bestemt hvem som skal få lage og drifte innkjøpsmarkedsplassen for det offentlige, skal vi ha en pilot i drift. Neste skritt blir allmenn tilgjengelighet via web i slutten av første kvartal 2001, forteller prosjektleder André Hoddevik i Statens forvaltningstjeneste.

Annonse


Så mye som 50 prosent av transaksjonene skal behandles elektronisk.

– Vi forventer at selv om vi bestemmer oss for en operatør av markedsplassen, vil det kunne dukke opp andre konkurrenter. Vi er positive til at det dukker opp konkurrenter til denne markedsplassen. Det vil øke bruken av elektronisk handel i det offentlige, noe som er vårt mål. Vi vil imidlertid begrense oss til å samarbeide med kun denne ene operatøren.

– For å sikre oss at denne markedsplassen hurtig blir fylt med matnyttig innhold, vil det offentliges bidrag blant annet bli å legge inn alle sentrale rammeavtaler, etablere et avtaleverk for å sikre at det blir lett for nye etater å ta i bruk markedsplassen i denne markedsplassen, sier Hoddevik.

Setter ut jobben
En viktig forskjell fra tidligere offentlige datasatsinger i dette prosjektet er at Staten ikke skal betale kaka. Det blir den seirende operatøren som skal både betale utviklingen og drive e-handelsløsningen. Dette konseptet er luftet i bransjen, og har ifølge Hoddevik vunnet gehør, stort sett. – Noe av poenget med dette prosjektet er at vi skal samarbeide med en operatør av tjenesten, ikke kjøpe en løsning som det offentlige skal drifte, sier han.

Hoddevik forteller at Staten også skal bidra til å sørge for at de ulike systemene hos etatene (kommuner, statlige etater etc) snakker sammen med e-handelssystemet som blir valgt i markedsplassen. – Vi skal forsikre oss om at det blir enklest mulig for etatene å ta i bruk den web-baserte løsningen.

Samlekatalog
Hvor mye utviklingen vil koste, kan han ikke si noe om, fordi estimatene som er hentet inn i markedet spriker fra noen få millioner til mange titalls millioner.

I første omgang vil denne offentlige innkjøpsportalen kun være en samlekatalog for alle de rammeavtaler som finnes. Seinere er tanken at kommunene og andre etater kan legge ut anbud på tjenester og oppdrag og få tilbud via markedsplassen fra kvalifiserte leverandører.