Annonse


Nett-misbruk av Amnesty

E-posten er ett typisk kjedebrev som mottakeren blir bedt om å videresnde til så mange som mulig. ”Underskriftskampanje i regi av Amnesty International og FN”, lyder e-posten. I e-posten blir man bedt om å engasjere seg mot brutal undertrykkelse av kvinner i Afghanistan, skriver Aftenposten.

Går ikke god for
Brevet inneholder en slags tilstandsrapport fra et sykehus i Afghanistan, men ord og formuleringer er ikke slike man gjerne forbinder med Amnesty.

– Vi kan ikke gå god for opplysningene om Afghanistan i denne rapporten. Det som står der er rett og slett uetterrettelig, sier informasjonsansvarlig John Peder Egenæs i Amensty Norge.

– Kjedebrev lite effektivt
Amnesty International tar avstand fra den falske kampanjen og at organisasjonens navn er misbrukt.

Annonse


– Vi tror ikke at kjedebrev på nettet er særlig effektivt. Det er ikke egnet til å endre situasjonen for kvinner i Afghanistan, eller å øke folks engasjement, sier Egenæs.

Kjedebrevet har trolig sitt utspring i Danmark.

Annonse