Arbeiderpartiets web

Annonse


Knudsen blir “eMinister “

Arbeiderpartiets web– Jeg lover jeg skal stå i front som eMinister, og til enhver tid følge opp de politiske utfordringene vi stilles overfor, sa nærings- og handelsminister Grete Knudsen i et foredrag på NHO, TBL og eforums konferanse om norsk IT-politikk.

– 9. mai skal Grete Knudsen redegjøre for Stortinget om regjeringens IT-politikk. Da vil hun også komme med flere konkrete forslag, sier politisk rådgiver Geir Sandvik i NHD til ITavisen.no 18. og 19. mai følger stortingsdebatten om redegjørelsen.

Studier
Både før og etter redegjørelsen gjennomfører Knudsen en omfattende studierundtur for å oppdatere sine IT-kunnskaper, skaffe seg nye perspektiver og få i gang nye samarbeidsavtaler.

Nylig var Knudsen i Hongkong hvor hun avtalte et samarbeid med med internettbedriften Cyberport, hvor norske IT-bedrifter skal få eksportmuligheter.

Annonse


I juni skal Knudsen til Oulu i Finland, hvor mobilgiganten Nokia har sitt sagnomsuste forskningssenter. Der blir det garantert mye fokus på mobilt internett og tredje generasjons mobilnett UMTS, hvor finnene er i front og har tildelt sine konsesjoner for lengst.

E-ministeren er også hyppig besøkende ved EUs hovedkvarter, hvor hun har etablert et FoU-forum med spesielt siktemål på IT-næringen. Forumet åpner hun selv i mai. Det arbeides også med å få et møte med EU-kommisjonens IT-ansvarlige, finnen Jorma Liikkanen.

Bredbånd
Knudsen har vist spesiell interesse for EUs program e-Europe, som bl.a. tar sikte på å gi alle EU-landenes skoler bredbåndsforbindelse til internett innen utgangen av 2001. Knudsen sier hun vil følge opp e-Europes initiativer.

Det ligger det visse føringer i, for på bredbåndsiden er de mer ambisiøse enn den norske interdepartementale arbeidsgruppen som i rapporten “Bredbånd for hele landet” like før påske gikk inn for at skoler, sykehus og kommuneadministrasjoner over hele landet skal få bredbånd innen 2002.

Møter Blairs e-strateger
Knudsen skal også til London, for å se på Tony Blairs planer for å gjøre Storbritannia til et ledende land innenfor e-handel og internett i undervisning. Hun vil møte sin e-motpart Patricia Hewitt og trolig også Blairs spesielle “e-envoy” Alex Allan, som utformer den britiske regjeringens IT-strategi og rapporterer månedlig til statsministeren.

E-ministerens appetitt på IT-næringens fremtidsmuligheter viste hun også tirsdag da hun rett fra Hongkong-flyet og hastet videre i helikopter for å rekke åpningen av Nordisk Språkteknologis nye senter på Voss. Derfra dro hun videre før vertskapet rakk å sprette champagnekorkene.

“Rette spørsmål”
Foreløpig har ikke reisingen og studiene avfødt noen nye tanker, men så har e-ministeren ikke stort mer enn seks uker i stolen. Letting av opsjonsbeskatningen blir første tiltak, men sentrumsregjeringen ville gjort nøyaktig det samme om den hadde fått bli sittende.

Da Grete Knudsen la frem sin skisse av regjeringens IT-politikk torsdag, nøyet NHOs fremste IT-tenker Kristin Clemet seg med å konstatere at e-ministeren tok opp alle de ti spørsmålene hun selv hadde reist.

– Det er oppmuntrende. Jeg venter ikke at statsråden allerede skal ha svarene, men om et års tid skal vi nok komme sammen for å vurdere hva som er gjort, sier Clemet.

De første svarene kommer altså i Stortinget allerede 9. mai.

Annonse