Arbeiderpartiets web

Annonse


Vil lette IT-beskatningen

Arbeiderpartiets webI morgen, fredag, vil regjeringen foreslå å lette på opsjonsbeskatningen. Heretter skal man ikke lenger beskattes før opsjonen utøves. Med andre ord; all beskatningen ved tildeling fjernes.

Dette opplyste Knudsen torsdag i sitt innlegg på konferansen på ”Nytt løft for norsk IT-politikk”, som var i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og interesseorganisasjonen e-forum.

Nå må man skatte av alle opsjoner verdt mer enn 600.000 kroner allerede ved tildeling. Dette har vært sterkt kritisert av IT-bransjen, der opsjoner har vært et viktig virkemiddel for å rekruttere og holde på dyktige medarbeidere.

Formueskatt bort?
Samtidig ga IT-ministeren signaler om at regjeringen vurdere å endre beskatningen av formue. Knudsen mente det kunne være aktuelt, som andre europeiske land har gjort, å fjerne formueskatten.

I så fall vil IT-bransjen har fått gjennomslag for nok et krav: Nemlig at norsk næringsliv må ha samme rammebetingelser som deres europeiske konkurrenter, og at IT-bransjen skal få nok tilgang på risikovillig kapital.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse