Starlancer2

Annonse


Dataspill gjør deg aggressiv

Starlancer2Den amerikanske undersøkelsen viser at dataspill kan øke aggresjonen i det virkelige liv, hos den som spiller. Både tanker, følelser og oppførsel blir påvirket, skriver Aftenposten.

Skadelig interaktivitet
Det er de voldelige dataspillene som påvirker brukeren i negativ retning. I motsetning til fjernsyn, krever dataspill interaktivitet og innlevelse fra brukeren, som ofte identifiserer seg med den voldelige aktøren i spillet, mener forskerne.

– En delstudie viser at unge menn med aggressive trekk kan være spesielt utsatt for en økning i sin aggressivitet ved gjentatt bruk av voldelige dataspill, sier psykologene Dr. Craig A. Anderson og dr. Karen E. Dill, til tidsskriftet for den amerikanske psykologiforeningen, som offentliggjorde undersøkelsen.

Overføres til det virkelige liv
I undersøkelsen ble det avdekket at elever som hadde spilt mye dataspill de siste årene, hadde mer voldelige og aggressive tendenser, enn som spiller lite eller ingenting.

Annonse
Studien viser at bruk av voldelige dataspill på kort sikt “bare” fører til aggressiv tankevirksomhet i en kortere periode.

Langtidsvirkningen synes å være at en spiller lærer og praktiserer nye aggressive måter å løse problemer på, som han eller hun tar med seg over i det virkelige liv.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse