Annonse


Eldre erobrer svensk arbeidsmarked

Kampen om arbeidskraften og kompetansen hardner til. Det gir også mulighet for nye aktører på markedet.

Ideen bak Seniorpoolen er troen på at arbeidsmarkedet i Europa vil bli mer og mer kunnskapsintensivt og at konkurransen om arbeidskraften vil tilta. Prosjektjobbing og dermed bruk av vikarer vil øke.

I løpet av ti år vil det være mangel på riktig arbeidskraft innen EU og på et slikt marked vil de på 50 år og mer høre til vinnerne, mener Kim Klingsell.Sammen med Henrik Östling startet han Seniorpoolen.

Ambisjoner
Noen tall på omsetning eller hvor mange kunder og ansatte de har vil han imidlertid ikke ut med. Det han kan si er at Norden og deler av Europa skal erobres i løpet av ett til to år.

Annonse
Seniorpoolen er også i ferd med å ta i bruk Internett som et formidlingsverktøy, men dette er ikke helt på plass ennå.

Kompetanse
– Det er ikke bare de ”unge” raskt voksende bedriftene som har behov for eldre arbeidskraft. Staten og kommunene bruker oss veldig mye i sin søken etter spesialkompetanse, sier Klingsell til Telecom Revy.

Attraktiv arbeidskraft
Han mener gruppen 50+ kommer til å bli en mer og mer attraktiv arbeidskraft.

Klingsell hevder dessuten at så mye som 30 prosent av de yrkesaktive er over femti år. Det ligger dermed en betydelig ressurs i å utnytte eldres livs- og arbeidserfaring.

Det kan trengs for frafallet fra arbeidslivet vil også bli betydelig. Å fokusere på ressursen 50+ innebærer også at de eldre våger å bytte jobb oftere. Dermed øker mobiliteten i denne gruppen og flere bedrifter vil få tilgang til en spesifikk kompetanse.

Utbrent
– Vi vil få se et økende antall unge mennesker som er utbrente. De unge kjenner ikke sin begrensning, men jobber gjerne døgnet rundt. Vi ser dette fenomenet i høy grad allerede, og dette vil bli et samfunnsøkonomisk problem nettopp fordi det vil øke problemet med mangel på arbeidskraft.

– Seniorene har nok erfaring til å unngå fallgrubene mange unge faller i. De jobber mer jevnt og systematisk og har mer tåmodighet og større utholdenhet. Dessuten er det vår erfaring at seniorenes bakgrunn gir dem grunnlag for en idérikdom som bidrar til at ikke bare de enkeltstående prosjektene de er involvert i drives fremover. De bidrar sterkt til utviklingen av hele organisasjonen. Slik sett er de perfekte som vikarer.

Erfaring – et stikkord
Erfaring er i det hele tatt et sentralt stikkord. Klingsell understreker også at de eldre arbeidstakerne ofte er etterspurt til stillinger som dreier seg om kundebehandling og kundekontakt. Igjen kommer livserfaringen dem til nytte, de er vant til mennesker, har lang erfaring med forhandlinger, de har tilegnet seg den kunnskapen som skal til for å bygge gode relasjoner i praksis

Det de eldre må bli flinkere til er å markedsføre seg selv, mener Klingsell, og det er her Seniorpoolen kan være til hjelp.

Endringer i markedet
I England utgjør jobbing i vikarbyråer allerede fire prosent av arbeidsmengden som utføres. Gjennomsnittet i EU-landene ligger på 1,5 prosent. Denne prosentandelen vil øke dramatisk de nærmeste årene. I Norge er for eksempel bare 0.5 prosent av arbeidskraften kanalisert gjennom vikarbyråer, hevder Klingsell.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse