Agresso (logo)

Annonse


Agresso kjøper tysk

Agresso (logo)– Dette er et viktig skritt for Agresso, og gir selskapet nødvendig tyngde i det største markedet for programvare i Europa. Agressos’ eget datterselskap i Munchen har vunnet store kontrakter, og programvaren er godt mottatt i det tyske markedet. SER Mega GmbH er strategisk viktig for Agresso med en sterk distribusjon samt nødvendig teknisk og kommersiell ekspertise i det tyske markedet, sier adm. direktør Sverre Kjenne i en pressemelding.

Etter oppkjøpet har Agresso 125 ansatte i Tyskland.

Kjøper 90 medarbeidere
SER Mega GmbH er et heleid datterselskap av SER Systeme AG. SER har en omsetning på 85 millioner kroner med sine 90 ansatte.

Selskapet leverer administrative løsninger innenfor områdene finans, personal og logistikk for mellomstore bedrifter. Med en eksisterende kundebase på over 450, skulle selskapet være godt etablert i det tyske markedet.

Annonse
Selskapet skifter navn til Agresso Mega GmbH.

Kan kjøpe mer
Agresso Group ASA kjøper 49,9 prosent av aksjene i SER Mega GmbH den 1 mai 2000. SER Systeme AG beholder også 49,9 prosent.

Den lokale ledelsen overtar 0,2 prosent av aksjene.

Men Agresso Group ASA har en opsjon på å kjøpe resten av selskapet.

SER Systeme AG kjøper 2,2 millioner aksjer i Agresso Group ASA til en kurs av 26 kroner per aksje. Før påske var tilsvarende aksje omsatt for bare 20,70 kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse