Annonse


Rekord på Nasdaq

– Nasdaq viste seg nok en gang ytter lite forutsigbar, heter det hos nyhetstjenesten Reuters. I løpet av tirsdagen steg indeksen med 7.19 prosent, og svingningene var langt mindre enn dagen før.

Fredag førte et fall på Nasdaq på ti prosent til rystelser på børsene både i Europa og i Asia.

Tirsdagens oppgang på 254 poeng mer enn oppveier fredagens kursfall. Oppgangen er den største som er notert på en dag hittil i Nasdaqs 29-årige historie i poeng, hevder Reuters.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse