deskill.

Annonse


God korrigert påske!

deskill.Både IT generelt, dot.com og e-business vil fortsatt vokse kraftig.

De store It-investorene har sittet dørgende stille i påskefjellet og andre steder mens børsindeksene har falt. Det har de gjort klokt i. Det er de små som kjøpte på topp som har fått en smule panikk. Og for noen av dem er det ille. For IT-bransjen generelt er ikke det som har skjedd noen katastrofe.

Fortsatt vekst
Det er ikke slik at den digitale økonomien er død. IT vil vise seg å bli den tyngste bransjen i mange utviklede økonomier. De sterke prosjektene vil fortsatt finne finansiering.
Også norsk investormiljø som hadde liten erfaring med IT har lært mye de siste månedene. De er blitt mer sofistikerte og vil lettere skille klinten fra hveten.

E-Business vil vise sterk vekst i årene som kommer og bli en meget viktig del av alle bedrifters drift og salgsopplegg. Det mobile Internett vil skape en helt ny og spennende markedsplass. Investeringene i telesektoren vil bli formidable og telekom vil utgjøre en betydelig mer viktig del av økonomien. Intet av dette er endret ved børsfallet.

Annonse
Mobile konkurser?
John Strand i Strand Concult i Danmark spår at nesten alle av de ni tjenestetilbyderene på mobil vil gå konkurs med unntak av Tele2. Det er himmelropende feil.

Årsaken er åpenbar: De kan ikke vurderes som rene serviceprovidere på mobil alene. Ingen av dem er bare det. Det de nye selskapene gjør er å bundle fatsttelefoni, IP-telefoni, datatransport på brede bånd og mobile tjenester.

For noen av de som bare er på bedriftsmarkedet (GTS og Tele1 Europe) er mobilambisjonene bare et tillegg til eksisterende og nye bedriftskunder og ingen vesentlig del av businessen. De satser ikke på mer enn maksimalt et par titusener mobilkunder og kan leve vel med det. Heller ikke for Enitel og El Tele Øst.

Smale konsept
De med renest mobilprofil er Site og Sense. Men Sense bundler med Internett. Det gjør også Site som skal tilby IP-telefoni og fasttetelefoni i tillegg. Kanskje de mest utsatte er Smart Club Communications og TelePluss som synes å ha det smaleste konseptet.

Med andre ord: 2-3 av aktørene kan komme i fare – neppe mer. Og glem nå ikke at mobilt Internett vil føre til en formidabel trafikkvekst i årene som kommer. Markedet gir dermed plass til flere aktører.

En god påske
Påske betyr forbigang. Kanskje vil noen sønderknuste dot.com-selskaper stå opp fra de halvdøde før påska er over. Ett er i iallfall sikkert. Dommedag er ikke i emning. Derfor kan vi trygt ønske våre lesere en riktig god og etter hvert kanskje også relativt stille påske!

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse