Annonse


Fjerde GSM-lisens må gi UMTS-lisens

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen åpnet forrige uke for at det kan gis lisens til et fjerde GSM-nett, dersom frekvensene er tilstrekkelige og konkurransesituasjonen tilsier det.
Han antok da at Telia vil gjøre alvor av sine planer om å bygge ut et tredje GSM-nett.

– Tele1Europe er interessert i å bygge et fjerde GSM-nett, men ikke dersom vi ikke kan regne med at vi også får den fjerde UMTS-lisensen, sier Vegard. Han antar at Tele1Europe vil søke å danne et konsortium, både for bygging av et GSM-nett og et UMTS.nett.

Ellers blir det ikke konkurranse på like vilkår, mener han.
– En GSM-operatør uten UMTS-lisens vil ha liten sjanse i det lengre løp.

Annonse