Thommessen, Christian

Annonse


Christian Thommessen er nett-optimist

Thommessen, ChristianChristian Thommessen var den i Norge som på forhånd kraftigst advarte mot useriøse e-business-selskaper som lett ville ødelegge for seriøs IT-business.

Bare bra
– Det jeg har gjort er å gi en industriell vurdering av utviklingen. Det er selvsagt en tilfeldighet at børskorreksjonen kommer akkurat nå – faktisk før jeg hadde trodd det skulle skje. Og det som skjer er nettopp det jeg etterlyste.

Børsindeksene har falt 20-30 prosent generelt. Internett-selskaper har falt 25-50 prosent og de verste luftboblene 40-90 prosent. Det var nettopp den korrigeringen vi trengte. Børsfallet er derfor utelukkende positivt, sier Christian Thommessen.

Mye penger
– Det er ikke blitt mindre investeringsvillige penger til gode langsiktige prosjekter. Tvert om, sier Thommessen.

Annonse


– Men vil ikke den generelle frykten for dot.com-selskaper og e-business nå føre til tørke også for gode livskraftige prosjekter som ikke hviler på substansiell drift i dag?

– Nei, det tror jeg ikke er noen fare. Investorene er blitt sofistikerte og fått kunnskap om IT. De vil kunne skille gode prosjekter fra dårlige. Når børsen nå korrigerer vekk en del dårlige, blir det mer penger til de gode selskapene.

– Du er styreformann i Opera. Om selskapet trenger en milliard ville vel lett situasjonen bli vanskeligere enn før fallet?

– Nå skal ikke Opera ut og hente penger, men om så var er jeg overbevist om at pengene ville være tilgjengelig. Kanskje til en noe lavere kurs enn før børsfallet, men i så fall er det kanskje ikke usunt på lengre sikt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse