Annonse


WAPfactory satser internasjonalt

– Den første samarbeidsavtalen er på plass i USA, der samarbeidspartneren også vil gå inn på eiersiden i WAPfactory, sier adm.direktør Per G. Askim i WAPfactory til Finansavisen.

McKenzie Webster Ltd kjøper 250 000 aksjer i WAPfactory til 15,- aksjen, med opsjon på 750 000 nye aksjer innen juni 2001, og skal begynne å lansere wap.com på det amerikanske markedet.

Gode vekstutsikter

– Vekstutsiktene for trådløst internett både i USA og Europa vil medføre at skandinaviske leverandører av tjenester vil få tilgang til store markeder både i USA og Europa. Innenfor mobiltelfoni og WAP hevder en rekke amerikanske aktører at Skandinavia ligger langt foran innenfor teknologiutvikling og innhold på tjenester, sier Askim til Finansavisen.

WAPfactory er en innholds-, applikasjons- og nyhetsleverandør med wap som satsningsområde.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse