Annonse


Verktøy for objektfans

Modellverktøyet Bold 2.0 gjør at programmet kan kjøres direkte fra modellen. I den objektorienterte utviklingsverdene har man lenge snakket om, at det bør være mulig å eliminere koding og kompilering fra programutviklingen, men ingen har tatt skrittet fullt ut før nå.

Bold 2.0 er utviklet av selskapet Boldsoft. Programmet bruker modeller som grunnlag for utviklings av forretningstilpasninger og flersiktede systemer.

Enormt tidsbesparende
-Bold 2.0 kan generere databaser og brukergrensesnitt direkte fra modellen, noe som betyr at ett program blir kjørbart direkte fra designfasen. Det sparer enormt med tid og gir samtidig et overblikk av hvordan programmet er strukturert. Og struktur er viktigere enn ny teknikk, sier Henrik Jondell, konsernsjef i Boldsoft, til Computer Sweden.

Bold bygger på det objektorienterte modellspråket UML som gjør det mulig å automatisk generere og dokumentere eksakte retninger over ett system. Det er modeller, og ikke kode som driver systemet.

Annonse
Automatiske modellendringer
Først tegner man en modell av systemet man ønsker å bygge, deretter skaper verktøyet den underliggende databasen. Alle modellendringer slår automatisk gjennom i hele systemet, inklusive klientene.

Objekter kan også flyttes mellom ulike deler i brukergrensesnittet. I følge Bold skal motsvarende manøver være vanskelig å utføre uten koding, om man da ikke har Bold 2.0.

Nå planlegger selskapet å etablere seg i USA.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse