Annonse


Telenor bygger 192.000 kvadratmeter

Telenors nye hovedkvarter på Fornebu blir på ca. 134.000 kvadratmeter, som skal romme 6.000 ansatte. Innflyttingen starter i år og blir fullført høsten 2002.

På Kokstad nær Flesland flyplass ved Bergen bygger Telenor et nytt bygg på 26.000 kvadratmeter, som skal stå innflyttingsklart for 1120 ansatte om noen måneder. Bygget på Kokstad skal samle nesten all Telenor-virksomhet i Bergen.

I samme bygg
På Tyholt i Trondheim skal 14.000 kvadratmeter stå ferdig i oktober for 750 ansatte. Den eksisterende administrasjonsbygningen på Tyholt med 10.000 kvadratmeter skal samlokaliseres med det nye bygget.

I Stavanger skal Telenors nye bygg på Forus stå klart med 16.400 kvadratmeter til jul.

Annonse


I Kristiansand er arealene mer beskjedne, men også der bygger Telenor 1.000 kvadratmeter, klar til innflytting sommeren 2002.

I dag har Telenor 217.000 kvadratmeter administrasjonsareale i Oslo og 478.000 på landsbasis. Av konsernets 19.300 ansatte arbeider to av tre på kontor. Seks av ti sitter på cellekontor, men nybyggingen markerer en overgang til mer åpne kontorlandskap, spesielt på Fornebu.

Annonse