Enitel mobil

Annonse


Enitel blir mobiloperatør

Enitel mobilEnitel har også tatt vare på Telias muligheter for å sette opp antenner på 250 steder, og er optimistiske i forhold til å få konsesjon på neste generasjons mobilnett.

Enitel inngikk torsdag en samarbeidsavtale med NetCom. Enitel skal leiekapasitet i selskapets mobilnett.

– Mobile tjenester representerer fremtiden, og Enitel vil satse sterkt påmobiltelefoni i tiden framover, sier adm. dir. i Enitel, ØyvindHauge. I meldingen fra Enitel sies det også at avtalen innebærer at Enitel har tatt det siste steget fram til å bli enkomplett teleleverandør.

Vil ha hele kunden
Hauge mener det er viktig at Enitels kunder nå får mulighet til å ha hele sittkundeforhold hos Enitel.

Annonse
– Vi kan nå selv produsere tjenester og tilby dem til våre kunder via NetComsmobilnett. Avtalen gjelder i utgangspunktet for en periode på tre år. Dethindrer ikke at Enitel, alene eller sammen med andre, kan bygge et egetmobilnett, sier Hauge.

Netcom på bedriftsmarkedet
Administrerende direktør i NetCom, Terje Christoffersen, ser på Enitel somen god og passende samarbeidspartner.

-Avtalen bidrar til økt trafikk i vårt nett. Enitels sterke fokus påbedriftsmarkedet er positivt for oss når selskapet skal formidlemobiltelefoni i vårt nett. Samarbeidet gir muligheter for synergier,skjerpet konkurransekraft og kreativ nytenking, sier Christoffersen.

Godt grunnlag
Enitel har i dag 19 000 bedriftskunder og 250 000 privatkunder. Enitelhar dessuten hånd om omlag 250 antenneplasser som Telia Norgeskaffet seg i forbindelse med den tidligere GSM-konsesjonen.

-Sammen med vårt landsdekkende bredbåndsnett med nærmest ubegrensetkapasitet, gir dette oss et meget godt utgangspunkt når det skal tildeleskonsesjoner for UMTS-nett, sier Øyvind Hauge i Enitel.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse