Gustavsen, Terje Moe

Annonse


Bredbånd til hele landet

Gustavsen, Terje MoeI løpet av de neste fir årene skal også Norge befolkning ha tilgang til bredbåndstjenester i arbeid, utdanning og hjem til rimelige priser, foreslår rapporten “Bredbånd til hele landet”, som samferdselsminister Terje Moe Gustavsen fik overrakt i dag.

Stimulere
Arbeidsgruppen mener at staten må gå inn med “etterspørselstimulerende tiltak” for å sikre en slik utbygning.

Samferdselsministeren ville ikke utelukke mer direkte statlig påvirkning, men sa at han ser rapporten som et “viktig referansegrunnlag” for å legge regjeringens bredbåndspolitikk.

– Hva menes med å “ha tilbud”?

Annonse
– Jeg oppfatter det slik at “å ha tilbud” også innbefatter at disse institusjonene må kunne ta bredbånd i bruk. Regjeringen må vurdere hva slags etterspørselstimulerende tiltak vi kan få til innenfor hvert departements budsjett, sier Moe Gustavsen til ITavisen.no.

Rapportens tilrådning er ikke ulik tidligere regionalminister Odd Roger Enoksens ide om “digital allemannsrett”, med lik og tilnærmet samtidig tilgang til lik pris over hele landet.

– Statlig oppgave
– Det må være statens oppgave på sikre tilgjengeligheten, sier Moe Gustavsen.

Men han ville ikke love like priser over hele landet. Han snakker han om “akseptable priser”.

– Det er sannsynlig at prisene vil variere mellom ulike brukere, og at de dessuten vil være noe geografi-avhengig, sier Moe Gustavsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse