E-handel (tegning)

Annonse


Samarbeider om e-handel

E-handel (tegning)Handels- og Serviceorganisasjonens Hovedorganisasjon (HSH) ønsker et løft for e-handel, og foreslår derfor et eget program for forretningsutvikling.

– Vi ønsker et norsk program for forskning og utvikling på tvers av bransjer, sier næringspolitisk direktør i HSH, Martin B Dræge, til ITavisen.no.

Få utvikling inn på rett spor
HSH har allerede hatt en rekke samtaler med ulike aktører, der i blant SND, Forskningsrådet og Handels- og næringsdepartementet, men også LO er trukket inn gjennom Handel og Kontor.

– Vi ønsker en generell kompetanseheving, og forslår derfor dette programmet for forskning og utvikling. Vårt programforslag bygger på vårt ønske om å få den teknologiske utviklingen inn på rett spor.

Annonse
Norsk motsvar til EU
– EU kom under sist toppmøte med sitt e-Europe, og dette er vårt motsvar. Det vi ønsker, er ikke statlig subsidiering av norske bedrifter, men at de skal holde tritt med sine konkurrenter ved å legge forholdene til rette, sier Dræge.

Over påske har Dræge et møte med IT-minister Grete Knudsen, og håpet er at staten vil bidra med støtte gjennom økonomiske midler.

Hans visjon er å styrke Norges konkurranseevne, lønnsomhet og servicegrad, slik at norsk næringsliv og forvaltning blir ledende internasjonalt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse