Myhre, Ingvild

Annonse


– Det haster med UMTS

Myhre, IngvildDet begynne etter hvert å haste, og utålmodigheten i Telenor er økende.
– Vi ligger snart et helt år etter Finland, sier Myhre.

Stortinget behandler UMTS-meldingen torsdag. Rett etter påske vil Samferdselsdepartementet invitere til anbudskonkurranse.

Markedsinnretning
Myhre er rimelig fornøyd med kriteriene som legges til grunn for anbudskonkurransen, eller “skjønnhetskonkurransen”, som andre har kalt den.

– Vi er fornøyd med at den er så pass markedsinnrettet, sier hun, og viser til at det i første rekke kreves dekning i de 8 største byene her i landet.

Annonse
“Godt skodd”
Telenor Mobil tar det ikke for gitt at de får lisens, men legger ikke skjul på at de vil bli mildt sagt overrasket om statsselskapet ikke er blant de fire som får.

Prøvelisensen har gitt Telenor anledning til å teste teknologi, gjøre studier og pilotprosjekter.
– Vi føler oss rimelig godt skodd til å sette i gang, sier Myhre.

Håndsett i 2002
– Håndsett som den kritiske faktoren. Vi er i kontinuerlig kontakt med leverandørene, som tror de vil ha dem klare i løpet av 2002, sier Myhre. Hun innrømmer at en slik deadline ikke kan tas for gitt, spesielt når man husker at WAP-telefonene først kom på markedet i større antall nesten et år etter at de var bebudet.

– På infrastruktur ser det bedre ut. Alle de store produsentene er godt i gang med utviklingen, og vi er selvsagt i kontinuerlig kontakt med dem også, sier Myhre.

Telenor Mobil-sjefen tror ikke det nødvendigvis blir én leverandør av infrastruktur til UMTS. – Vi tror nok at det går mot flere leverandører, som det har vært på GSM-nettet.

Siste fase
Ingvild Myhre understreker at UMTS blir foreløpig siste fase i utviklingen mot tredje generasjons mobilnett.
– Før UMTS skal vi rulle ut GPRS og Edge. Alt dette krever betydelige investeringer, men det er helt klart at det er et landsdekkende UMTS-nett som blir mest kapitalkrevende.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse