Annonse


Tandberg Data kutter kostnader

45 millioner kroner skal dekkes inn ved redusertbemanning, 25 millioner kroner skal hentes ved å rasjonalisereproduksjonen. Øvrige driftskostnader skal kuttes med 30millioner kroner.

Overskuddet ble borte
Tandberg Data hadde underskudd før skatt på 56,8 millioner kroner, mot et positivt resultat på 31,1 millioner kroner i første kvartal 1999. Det var for årets første kvartal.

Som en følge at underskuddet ser Tandberg Data seg nå om etter ny strategiske partnere, gjerne med finansiell styrke. Selskapets kontantbeholdning har nå gått ned til 448 millioner norske kroner. Dette er 35 millioner lavere enn ved årsskiftet.

Egenkapitalandelen er på 76,3 prosent mot 78,2 prosent pr. 31.12.1999, melder Tandberg.

Annonse
”Betydelig nedbemanning”
I en melding til Oslo Børs heter det:

“Kostnadsnivået i virksomheten vil bli tilpasset et lavereinntektsnivå. I løpet av april vil det derfor bli iverksatt enbetydelig nedbemanning av virksomheten. Dette vil særlig omfattevirksomheten i Norge, men også datterselskapene vil bli berørt.

Effekten av dette vil komme delvis fra 2. kvartal, oghelårseffekten av dette vil utgjøre ca. 45 mill. kroner påårsbasis. Totalt reduseres bemanningen med vel 80 årsverk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse