Annonse


7000 PC-er sentralstyres

Sammen med Telenor inngikk Computer Associates (CA) Norge i februar en avtale med Rikstrygdeverket til en verdi av til sammen 325 millioner kroner. Avtalen innebærer at administrasjonsverktøyet Unicenter TNG skal overvåke og kontrollere alle IT-systemene ved 500 trygdekontorer over hele landet.. Alle de 7000 ansatte vil få nye PCer og programvare.

Taus om summene
Avtalen ble presentert i forbindelse med åpningen av CA World i New Orleans. Adm. direktør Stephan Juhl Nielsen i CA vil ikke ut med hvor mye selskapet tjener på dette:

– For oss er dette en viktig avtale, men noe nærmene anslag enn at dette dreier seg om flere titalls millioner for oss, kan jeg ikke komme med.

Etter tidligere fadeser (Tress90) vet nå Rikrstrygdeverket å stille krav i forbindelse med inngåelser av nye avtaler, og Juhl Nielsen innrømmer gjerne at det har vært en krevende prosess frem til partene ble enige.

Avslører flaskehalser
Med innføringen av de nye systemene vil alt vedlikehold, oppdatering og administrasjon av all IT-infrastruktur skje fra Rikstrygdeverkets IT-avdeling på Sandaker i Oslo. Rikstrygdeverket, som er øverste faglige og administrative myndighet for Trygdeetaten har kortere saksbehandlingtid som et sentralt mål. Med Unicenter TNG vil etaten sette inn målepunkter i virksomhetsprosessene, noe som igjen skal føre til kortere behandlingstid ved at det blir langt enklere å se hvor flaskehalser oppstår.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse