Arbeiderpartiets web

Annonse


Vil ikke slippe Telenor

Arbeiderpartiets webGrete Knudsen har fått ansvaret for super-departementet, Nærings- og handelsdepartementet. Der skal hun styre over både IT og telekommunikasjon. Og etter børstnotering av Telenor vil Knudsen også sitte med eierskapet for Norges største teleoperatør.

– Er det viktig at Staten fortsatt har statlig kontroll med Telenor, det vil si minst 51 prosent av aksjene?

– Det er ikke en ulempe med stort statlig eierskap og det statlige monopolet har jo allerede falt. Telenor kan videreutvikle seg forretningsmessig også med staten som eier. Staten kan være en minst like god eier, og vi ser mange eksempler på at selskaper under privat eierhånd drives svært kortsiktig.

– Men hvorfor er det viktig at Staten har kontroll med tele?

– Telekommunikasjon er svært viktig for samfunnets infrastruktur, og gir alle innbyggere muligheten til å delta, sier statsråden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse