Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mobil-produsenter svikter

Stadig mindre størrelse på mobiltelefoner, upraktisk små knapper og fargekombinasjoner med svake kontraster gjør det vanskelig for svaksynte og eldre å ta del i telecomrevolusjonen, hevder ETSI-representant ovenfor ITavisen.no.

Nokia 8850 (to bilder)
– Det har foreløpig vært svært liten vilje i Europa til å lage mobiltelefoner som også er brukervennlige for eldre, svaksynte og andre med funksjonsnedsettelse, sier formann Knut Nordby i Human Factors, en teknisk komité under European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Kan bli bedre
Utviklinger innen telekommunikasjon har betydd enormt for personer med nedsatt funksjonsevne. Døve har for lengst oppdaget internett, e-mail, og chat-kanaler som et alternativ til vanlig taletelefon, og text-to-voice teknologi gjør det etter hvert mulig for blinde å surfe gjennom mobiltelefon.

Likevel mener ETSI at mye kan gjøres for å bedre funksjonaliteten på mobiltelefonene som produseres.

Bedre tastatur
Blinde har for eksempel bruk for en opphevet prikk på femmer-tasten for å orientere seg, og kanskje et lite hakk i SIM-kort slik at de vet hvilken vei de skal settes inn i telefonen.

Moteriktige fargekombinasjoner kan i noen tilfeller ha kontrastforhold som skaper problemer for svaksynte.

– Det industrien ikke helt skjønner, er at funksjonaliteten kan forbedres slik at mobiltelefoner blir lettere å bruke for alle, ikke bare for eldre, svaksynte og døve. Dette ligger det jo også økonomisk gevinst i, sier Nordby.

– Det virker nesten som om telefonprodusentene er redde for å få sine nye modeller stemplet som ”blindetelefonen”, eller ”eldremobilen”, sier han.

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen, ETSI, er en frivillig organsisasjon med 730 medlemmer fra 51 land både i og utenfor Europa. Medlemsmassen består av brukere, produsenter, forskningsinstitusjoner, nettleverandører, teleoperatører, og administrerende organer.

Stikkord: Mobil