Morten Golimo

Annonse


Forsiktig IT-minister

Morten GolimoFormuesbeskatningen har vært brukt som argument for å flytte utenlands, av blant annet IT-gründerne i Opticom. Norske gründere ønsker ikke tyngre formuebeskatning enn sine europeiske konkurrenter.

Vil regjeringen gjøre noe for å endre formueskatten?

– Jeg synes det er synd at folk ikke vil bli boende i Norge, men vi ønsker å beholde hodene hjemme. Det er ikke bare skattene som er avgjørende for om folk blir værende i landet. Det er like mye at man har ett miljø å tilby, fritidsaktiviteter, kultur, boliger og lignende, mener Knudsen.

Hun synes personlig det er trist om folk kun er opptatt av raske penger og ikke setter pris på at de bor i et velferdssamfunn som Norge.

Annonse


Endrer opsjonsskatt
I dag er det ingen beskatning for opsjoner med en verdi under 600.000 kroner.

Vil regjeringen gjøre noe for å endre opsjonsbeskatningen, slik den forrige regjering gikk inn for?

– Ved påske komme et endringsforslag i Stortinget som innebærer at en endring av opsjonsbeskatningen, sier Knudsen. Hun svarer ikke direkte på hvorvidt Arbeiderpartiet vil støtte forslaget, samtidig som hun antyder at de vil gjøre det..

Ny kompetanse?
Den tyske statsministeren har foreslått et såkalt ”green card”, som skal tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft med teknologisk kompetanse. Schröder har bestemt at et visst antall indere med IT-utdannings oppholdstillatelse en gitt periode.

Vil Norge vurdere lignende vedtak?

– Mangelen på kompetanse er et problem. Men jeg liker ikke tanken på at en gitt gruppe skal få tilgang, fremfor andre som mangler den type utdannelse og kvalifikasjoner. Det kan være uheldig at kun bestemte mennesker får tilgang, mener Knudsen.

Uvitende om det alternativer
– Vet statsråden hva åpen kildekode er?

– Nei, det har jeg aldri hørt, sier vår IT-minister undrende.

Hun har heller ikke hørt om Linux, og kunne derfor ikke svare på om regjeringen vil vurdere å være en pådriver for alternative operativsystem enn det som offentlige instanser bruker i dag. Imidlertid fikk vi en lovnad om at hun skulle finne ut mer om åpen kildekode.

– Inntil videre er jeg fornøyd med å ha kommet så langt som at jeg bruker e-post, sier Knudsen smilende.

Hun understreker at henne oppgave er å administrere og ikke ha den fulle og hele oversikt over de tekniske aspektene.

ITavisen.no sitt råd til statsråden før jeg forlot hennes lokaler var å tilegne basiskunnskap om åpen kildekode og alternative operativsystemer, om ikke bare for kredibilitetens skyld…

Annonse