Oslo Børs

Annonse


Markert oppgang for IT-aksjer

Oslo BørsMerkantildata var opp nesten sju prosent, og Netcom gikk opp i underkant av tre prosent. De fleste av IT og teleselskapene hadde gått hardt ned dagen før.

Nedgang og god inngang
Skepsis til det høye prisnivået på IT-aksjer ga internasjonalt kursfall for sektoren i mars.

IT-indeksens nedgang på 7 prosent på Oslo Børs var også den største årsaken til at totalindeksen i løpet av måneden falt 2,2 prosent.

Investerer mye
Men publikum er likevel villige til å investere. Bare i mars hentet selskaper på Oslo Børs inn 4,7 mrd. kroner – og det tilsvarer om lag en tredjedel av innhentet kapital i hele 1999. Utlendinger hadde ved månedsskiftet en eierandel på 32,3 prosent.

Money talks
Etter flere måneders opptur har verdens aksjemarkeder sett tendensen til at flere investorer trekker seg ut av det mange kaller ”den nye økonomien”, og tilbake til tradisjonelle industriaksjer, heter i Oslo Børs månedskommentar.
I den hevdes det at begrepet ”money talks” har fått nytt liv. Tålmodigheten til å vente på resultater og inntjening ser ut til å være betydelig svekket

Annonse