Annonse


Rekordår for PMSC

Første kvartal var også svakt, men selskapet fikk to viktige avtaler med Vital og Vesta.Policy Management Systems Corporation oppnådde i fjor en rekordstor omsetning på 508 millioner kroner etter en vekst i driftsinntektene på 70 millioner. Resultatet før ekstraordinære poster utgjorde 62 millioner, en økning på 17 prosent sammenlignet med året før, heter det i en melding fra selskapet.

Veksten skjedde til tross for et svakt fjerde kvartal.
– Ekstraordinære lisensinntekter og mange oppdrag i forbindelse med årtusenskiftet var to viktige bidragsytere til inntektsveksten og det tilfredsstillende resultatet, er forklaringen til adm. direktør Morten Søgård

Aktivitet

– Det noe lavere aktivitetsnivået fortsatte i første kvartal i år, men vi signerte to viktige avtaler i mars med henholdsvis Vital og Vesta. Aktivitetsnivået vil ta seg opp ved at nye prosjekter vil bli iverksatt etter hvert som sommeren nærmere seg.

Annonse


PMSC hadde 424 ansatte i Norden ved utgangen av 1999, en økning på 49 i løpet av året. Antall ansatte i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark var 346, 37 og 41.

E-handel viktig med nytt navn
1. mai skifter konsernet navn til Mynd.
Med nytt navn følger nye forretningsområder.
– Vi har opprettet en ny forretningsenhet med ansvar for eBusiness-aktiviteten i Norden, som skal bli et kompetansesenter for våre kunder med fokus på nye bruksområder for eBusiness innen forsikring, finansiering og øvrig finansiell virksomhet, melder Søgård.

Utvikling av datavarehus-, arbeidsflyt- og kunderelasjonsløsninger (CRM) vil skje i nær tilknytning til eBusiness satsningen.

Annonse