Annonse


Ny leder i NetPower WAP

NetPower WAP er et selskap som ble etablert høsten 1999, nettopp for å kunne tilby WAP-tjenester.

To hovedsatsinger

NetPower WAP oppgir å satse på to hovedområder: Selskapet vil tilby WAP-løsninger for bedriftskunder, samt tilby portal-løsninger for å gi brukere tilgang til WAP-tjenester.

NetPower WAP opplyser i en pressemelding at de i disse dager lanserer en portal-løsning som kunder kan benytte til å publisere sin WAP-tjenester på.

– NetPower WAP vil fokusere på hvordan WAP-teknologien vil kunne optimalisere bedriftens arbeidsprosess, hvordan teknologien kan benyttes til å effektivisere markedsførings-, salgs- og administrative oppgaver, heter det i pressemeldingen.

Lanserer

Selskapet lanserer i disse dager to hovedprodukter: WAP-hotell, for lagring (“hosting”) av WAP-tjenester, samt WAP-portal, programvare og løsninger for publisering av WAP-tjenester.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse