Annonse


Norsk veifinner på WAP

Hvor.no er navnet på en nylansert karttjeneste fra Pocket IT, og er blant de aller første slike lokasjonsbaserte tjenester i Norge som også er tilgjengelig på WAP.

Finner penger og sprit

Ved å søke på gate- eller stedsnavn blir man presentert et skalerbart kart i displayet, hvorpå videre valg gjør det mulig å peke ut nyttige steder som minibanker, T-banestasjoner eller vinmonopol i området.

– De store brukerne tror vi vil bli folk i serviceindustrien, sier Petter Nyborg, adm. direktør i Pocket IT.

Annonse
– Selgere og andre vil raskt kunne finne frem til ukjente gateadresser, men også vanlige privatbrukere vil ha stor nytte av hvor.no etter hvert som tjenesten blir utvidet.Hvor.no

Skal utvikles

PocketIT planlegger å utvikle tjenesten videre til å inkludere muligheter for brukeren til å finne nærmeste forekomst av for eksempel apotek, parkeringshus, eller bensinstasjon, samt å ta i bruk teknologi for automatisk posisjonering når dette blir allment tilgjengelig.

– Det vi sitter og venter på er at displayene blir større, og at vi kan bruke gråtoner og etter hvert farger, sier Nyborg, som også røper at det foreligger planer for å tilpasse karttjenesten til bruk på PDA.

Skal koste

For øyeblikket dekker hvor.no bare stor-Oslo, men 1.mai lanseres tjenesten med fullt norgeskart. Det vil koste ca. 5 kroner hver gang man slår opp i hvor.no, og dette vil da bli en av de første norske betalingstjenestene på WAP.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse