deskill.

Annonse


Bredbåndet kommer

deskill.Det er bred politiske enighet om at hele landet bør får bredbånd. Hele Stortinget er enige om at utbyggingen av et høyhastighetsnett over hele landet bør skje snarest, men når og hvordan er ennå usikkert.

En ting er ett uomtvistelig faktum, og det er at et høyhastighetsnett til hele befolkningen vil koste store summer.

Vil koste store summer
– Vi er innstilt på at dette vil koste penger, sier Oddvard Nilsen (H), leder i Samferdselskomiteen. Han vil imidlertid ikke si noe om mulige kostnader, da de ulike alternativene ennå ikke er utredet.

I komiteen har det vært bred politisk samstemmighet om at hele landet skal få høyhastighetsnett, men Nilsen forteller at det har er uenighet om hvilken teknologi som bør velges og hvem som skal bygge ut nettet.

Annonse
– Det er viktig og ikke låse seg til en teknologi, men bruke ulike teknologiske løsninger. Det må hele tiden vurderes hva som er mest hensiktsmessig, understreker Nilsen.

Bygger på nåværende nett
Selve stamnettet er meget godt utbygd i dag og det er dette man skal bygge videre på.
– Det må foretas en oppgradering av det eksisterende aksessnettet. Telefonnettet må bygges ut, men der det er hensiktsmessig må man bruke ut mobilnett, radionett og satellittløsninger.

Samferdselskomiteens leder påpeker også viktigheten av ikke å pålegge Telenor, at de skal stå for utbyggingen av nettet, slik Arbeiderpartiet på ett tidspunkt foreslo.

Det er tidligere blitt nevnt summer som 50 milliarder kroner for å bygge ut nettet fullstendig. Uansett vil bli en kostbar affære for Staten selv om også private aktører skal foreta investeringer.

– Utbyggingen vil skje til dels i offentlig regi og til dels privat. Det offentlig bør kun gå inn med midler der det ikke er markedsmessig lønnsomt, mener Nilsen.

Den digitale allemannsretten
Senterpartiet lanserte sin visjon om at det politiske Norge skulle sørge for at alle skulle få ta del i den teknologiske utviklingen, uansett hvor man bor. Det er hva de kalte den digitale allemannsretten. Partiet foreslo også at man kunne bruke inntektene fra salget av Telenor til en fullstendig utbygging.

Odd Roger snakket mye om disse visjonene da han lanserte ideen om den digitale allemannsretten som kommunalminister, men er ikke like ivrig etter å snakke om dette i dag. Etter gjentatte ganger å ha lagt igjen beskjed på hans kontor, har han ikke ringt tilbake. . . .

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse