Oslo Snarveier

Annonse


Lurer kontrollørene med SMS

Oslo SnarveierHar du lav moral, mobiltelefon og tilgang til internett er det i dag mulig å melde deg inn i SAVE – en velorganisert ring av aksjonister med ett mål for øye; å få prisene på kollektivreiser i Oslo redusert betraktelig.

De tilbyr varsling om sporveiskontroller via SMS. Nettstedet snarveien.com står bak tjenesten og lover snart å være oppe via WAP.

Snikernes sambandssentral
SAVE fungerer ved at alle som registrerer mobiltelefonnummeret sitt påsnarveiens internettsider mottar tekstmeldinger om kontroller. Et medlem avringen som oppdager en kontroll sender en tekstmelding til sentralen somigjen sender denne meldingen videre til øvrige registrerte brukere.

Vokser raskt
I følge snarveien.com egne internettsider var det allerede i slutten avfebruar 1.400 registrerte medlemmer – hvilket kan være et betydeligproblem for Oslo Sporveier. SAVE startet opp allerede i desember 1999, og iløpet av prøvedriften skal det være sendt ut over 180.000 meldinger tilmedlemmene i løpet av 1 kvartal.

Annonse
God fantasi
Hjemmesiden blomstrer av innlegg og mer eller mindre seriøse planer.Snarveien hevder at de snart har en WAP –tjeneste.

Mindre seriøst er kanskje planene om oppkjøp av russiske militærsatellitter,med hensikt å overvåke kontrollørenes bevegelser i tigerstaden. Likeså ertilbudet om en væpnet milits som skal kunne komme snikere, som blir tatt påfersk gjerning til unnsetning.

Men SMS-tjenesten er reell nok. En kilde ITavisen har vært i kontakt med harbenyttet seg av tilbudet i 3 uker og har tilgode å bli tatt.

Bot og bedring
– Meldingenehar enda ikke reddet meg akutt fra en buss eller trikketur jeg har vært på,men mang en gang er jeg spart fra ideen å ta T-banen hjem. Dessuten trorvennekretsen at jeg er umåtelig populær med alle tekstmeldingene som kimer itide og utide.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse