Annonse


8,3 milliarder til svensk bredbånd

Etter en uke med intense forhandlinger med sine støttepartier i Riksdagen, kunne den svenske regjering noe forsinket fremlegge sin IT-proposisjon. En viktig del av proposisjonen omhandlet bredbåndsnettet, som skal gi hele landet rask internettoppkobling.

En utbygging av bredbåndsnettet skal gjennomføres uten at man bruker pengene fra salget av Telia, noe Regjeringen har stått fast ved gjennom hele forhandlingene.

Bredbånd til broderfolket
Regjeringen fikk til slutt med seg Vänsterpartiet og Miljöpartiet. Natt til tirsdag var forhandlingene ferdig, skriver Svenska Dagbladet.

Svenska Kraftnät bygger stamnett
Som ventet får Svenska Kraftnät ansvaret med å bygge opp et nasjonalt stamnett og tildeles cirka 2,5 milliarder kroner for å bygge opp nettet.

Annonse
2,8 milliarder kroner øremerkes til å bygge et nettet mellom stamnettet og aksessnettet, det såkalt regionale transportnettet. Men regner med at markedet går inn med en tilsvarende sum.

Fradrag
Tre milliarder settes av til aksessnettet. De som ønsker å installere bredbånd i hjemmet får skattefradrag, noe som også gjelder kommuner og bedrifter. Hvor stort dette avdraget blir skal utredes og presenteres til høsten, men det er meningen at særlig grisgrendte strøk skal ha gleden av skattefradraget, opplyser Aftonbladet.

– Tanken er at staten satser 8,3 milliarder, og att markedet skal satsa minst like mye. Altså skal den totale svenske bredbåndssatsningen de nærmeste fire årene være cirka 17 milliarder kroner, sier næringsminister Bjørn Rosengren til Aftonbladet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse