aetat mot stepstone

Annonse


– Sludder fra Stepstone

aetat mot stepstoneMarkedsdirektør Odd-Erik Marthinsen understreker viktigheten av en statlig jobbformidler på nett, men i løpet av året får også etatens internettside en kommersiell vri. Samtidig kommer det sterke hint fra de kommersielle aktørene om vi trenger offentlig arbeidsformidling på nett.

Konsernsjef i Stepstone, Giles Clarke, har gitt uttrykk for at offentlig arbeidsformidling på nett er sløsing med skattebetalernes penger.

– Usaklig
– Stepstone har kommet med flere usaklige angrep mot A-etaten, sier markedsdirektør Odd-Erik Marthinsen til ITavisen.no.

Han påpeker at det vil være svært vanskelig for en privat aktør å tilby stillinger i samme omfang som A-etaten på nett har i dag.

Annonse
– Vi har også et informasjonsansvar. Vi vil nå alle, ikke bare de som kan betale. Dersom vi kun skulle ha kommersielle aktører som bedrev jobbformidling, ville man endt med å måtte betale for tjenesten.

– Lave kostnader
Marthinsen påpeker at det etaten ikke har noen store kostnader på sine nettsider. Alle stillingene blir uansett registrert av A-etaten, og det krever minimalt av ressurser og gjøre dette tilgjengelig på nett.

Cirka seks årsverk brukes i dag for å oppdatere og lage nettsidene.

Kommersielle aktører har hevdet at de kan tilby de samme tjenesten uten skattekroner og at a-etaten kun er en plass for arbeidsledige?

– Hvem som helst kan klare å gi en sivilingeniør arbeid. Det er ikke akkurat en bragd. Det er frekt når kommersielle aktører bruker faglig arbeid mot oss.

– Jeg tror nok Stepstone har livets rett, men det beste for dem ville nok være å holde seg til visse nisjer, tror Marthinsen.

I dag har A-etaten seks ganger så mange treff per dag, sammenlignet med den største private jobbformidleren på nett, i følge deres egne beregninger.

Reklame på A-etaten
I februar uttalte markedsdirektør Ted Hanisch at han var åpen for nettreklame.

Vil A-etaten i fremtiden gå mot å bli en kommersiell aktør?

– Vi skal ikke bli en vanlig kommersiell aktør, men åpne for at visse bedrifter får profilert seg sterkere. Hvis en større bedrift ønsker dette må de betale for tjenesten, sier markedsdirektøren.

Basisinformasjonen vil fremdeles være avgiftsfri. Det er ikke satt noen dato for oppstart av denne type betalt profilering, men markedsdirektøren tror det er sannsynlig med en oppstart i løpet av året.

Tallene fra A-etaten viser at over 80 prosent av de som får jobb gjennom dem er jobbskiftere. Og fire av fem som bruker hjemmesidene er enten i arbeid eller i studiesituasjon.

Skille ut nettvirksomheten
Vi det bli aktuelt å skille internettvirksomheten til a-etat ut som en egen enhet?

– Det ville være dramatisk å skille ut internettdelen som egen enhet. Men det er jo en interessant tanke, ikke minst med tanke på prisfastsettelsen vi har sett av de kommersielle aktørene.

Marthinsen understreker imidlertid at de er en statlig aktør, og det kommer de til å være så lenge politikerne ikke bestemmer seg for noe annet.

På A-etatens sider er det gratis tilgang for både arbeidsgivere og arbeidstakere å få tilgang til CV-banken uten å betale. Likevel betaler flere arbeidsgivere får å få tilgang til private CV-baser på nett.

– Har A-etaten ett imageproblem?

– Ikke minst forsøker en av våre konkurrenter å gi inntrykk av dette. Men våre brukere vil være de beste til å avlive disse mytene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse